GGO Lange Trekken

Via een EMVI aanbestedingsprocedure heeft Huijbregts dit project aangenomen, waarbij de combinatie van het plan van aanpak en de aanneemsom als gunstigste aanbieding uit de bus is gekomen. In dit project wordt in 4 fasen de gehele Lange Trekken (vanaf Rondweg N284 tot de Molenweg) onder handen genomen. Dat wil zeggen dat de bestaande verhardingen van de rijweg, fietspad en voetpad worden opgebroken en voorzien worden van een nieuwe asfalt- en elementenverharding. Daarnaast wordt er ook een extra gemengde rioolleiding en infiltratieriolering aangelegd.

Huijbregts Infra BVNederland

Telefoon+31 (0)497 - 64 12 25

Email Adresinfo@huijbregts.eu

AdresPostelsedijk 2 b 5541NM Reusel