Cultuurtechniek is oorspronkelijk voortgekomen uit de landbouw, maar wordt steeds meer toegepast als natuurbeheer in de ruime zin van het woord, met name vanuit ecologisch oogpunt. Door inzet van cultuurtechnische methoden wordt zodoende flora en fauna meer kans geboden, denk hierbij aan poelen en natuurvriendelijke oevers.

Huijbregts verzorgt reeds vele jaren voor onder andere waterschappen en landinrichtingsdiensten projecten waarbij het eigen personeel en materieel wordt ingezet voor een ecologisch verantwoord resultaat. Ook op het gebied van sport-, groenaanleg en groenonderhoud heeft Huijbregts ruime ervaring.