Broekstraat Arendonk

 Riolerings- en wegeniswerken Broekstraat Arendonk


Het rioleringsproject betreft de aanleg van een 2DWA-riolering in de Broekstraat te Arendonk. Het
projectgebied loopt vanaf de wachtbuis t.h.v. het kruispunt Akkerstraat - Roobeek - Kerkstraat tot
even voorbij Houwendijk.
Naast de aanleg van een nieuwe 2DWA-leiding bestaat het project er eveneens in het bestaande
RWA-stelsel te optimaliseren. Hierbij worden, waar mogelijk, inbuizingen opengemaakt en vervangen
ter hoogte van inritten. Plaatselijk worden bestaande grachten geherprofileerd en beschoeid indien
nodig. Ter hoogte van het dicht bebouwde gebied worden waar mogelijk wadi's voorzien met
aansluiting op een infiltratieleiding.
ln het projectgebied is hoofdzakelijk open en in beperkte mate halfopen bebouwing gelegen zodat
100% kan worden afgekoppeld en een 2DWA-leiding kan worden aangelegd.
Het ontwerp van het rioleringssysteem wordt opgesteld uitgaande van de richtlijnen van de 'Code
van Goede Praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen'.

Huijbregts Infra NVBelgië

Telefoon+32 (0)14 - 43 43 01

Email Adresinfo@huijbregts.eu

AdresHoge mauw 310 2370 Arendonk