Bouwdewijnstraat

Rondom de sociale woningen van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) leggen wij het hoofdriool met daarbij de huisaansluitingen DWA en RWA aan. Het regenwater wordt tevens opgevangen in ondergrondse infiltratiebufferbekkens, gemaakt van kunststof "kratten". Om het hoogteverschil tussen de bestaande en nieuwe situatie op te vangen worden er ook betonnen keerwanden geplaatst. De rijwegen, parkeerplaatsen en een deel van de paden worden voorzien van betonstraatstenen. Waarbij er centraal door het nieuwbouwplan een pad van beton wordt aangelegd.

Huijbregts Infra NVBelgië

Telefoon+32 (0)14 - 43 43 01

Email Adresinfo@huijbregts.eu

AdresHoge mauw 310 2370 Arendonk